Join us in making the world a better place. And have a healthy life while doing it!

Jobs

Join our team of business analists and software engineers to work towards a healthy and better life!

Creatief acquisitietalent (heel Nederland, Dutch)

We zijn heel goed in het helpen van bedrijven met hun organisatorische en software-technische problemen en kansen. Maar we zijn een stuk minder goed in het vinden van bedrijven die we kunnen helpen. Daarom zoeken we iemand die ons helpt om met de juiste partijen in gesprek te komen, kansen te identificeren en die ons helpt om onze propositie en strategie te ontwikkelen. En als een project doorgaat, zouden we ook graag jouw commerciële kijk inzetten voor de inhoudelijke vraagstukken. En daar is wel wat creativiteit voor nodig.

Maar dat kun jij wel, toch?

Wie ben jij

Dat vragen wij ons ook af! Maar we denken dat jij onderstaande eigenschappen hebt.

 • Je kan goed contact maken met mensen, ook met bijzondere mensen. Wellicht ben je zelf ook wat bijzonder.
 • Je ziet altijd kansen. Als ze er niet zijn, maak je ze.
 • Je bent creatief, positief en leuk.
 • Je hebt natuurlijk meer talent dan acquisitietalent en wil dit ook graag in inhoudelijke projecten inzetten.
 • Je woont in Nederland en vindt het gezellig om regelmatig in Groningen te zijn.

Wie zijn wij

Wij zijn een klein team van idealistische technische bedrijfsanalisten en software engineers. We helpen bedrijven om hun product te ontdekken en te concretiseren, de software en product ontwikkeling op te zetten of onder controle te krijgen, en om hun organisatie en bedrijfsprocessen in te richten zodat deze optimaal van software gebruik maakt.

Wat bieden wij

Net als iedereen bieden wij een unieke plek in een uniek bedrijf, met unieke kansen en mogelijkheden, voor een nader te bepalen salaris. Maar niet net zoals iedereen hebben wij ook een aantal idealen waar wij niet alleen oprecht in geloven maar ook ons bedrijf op hebben ingericht.

Zo geloven wij in het belang van openheid en gelijkheid. Waarom zou de baas in een aparte kamer zitten als dat niet nodig is voor z’n werk? En waarom zou je niet mogen weten hoe de organisatie het doet of wat je collega verdient? Wij weten het ook niet. Daarom is bij ons alles open en iedereen gelijk. Iedereen mag alles inzien en we doen ons best om je overal bij te betrekken.

Daarnaast geloven we ook in het belang van goede gezondheid, verantwoord werken en een serieuze werk-leven balans. We geloven dat werk in iedereens leven past maar dat daar soms wat bijzonders voor nodig is en dat je dat niet moet afkopen met een salaris. En we geloven dat mensen beter werken als ze ruimte hebben om ook andere dingen te doen.

Daarom bieden wij standaard uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Thirty-six is the new forty: Full-time betekent bij ons 36 uur. Want wie heeft er nog tijd om te relaxen in het weekend?
 • 30 vrije dagen per jaar.
 • Flexibele werktijden en -locaties.
 • Een jaarlijks budget voor sport- en gezondheidsactiviteiten.

Heb jij nog iets anders nodig om je werk goed in je leven te passen? Laat het ons weten, alles is bespreekbaar!

Nog een paar dingetjes

Ons kantoor staat in Groningen. Het zou mooi zijn als jij ook in Groningen woont, maar dat hoeft niet, zolang je maar regelmatig op bezoek kan komen.

Er is genoeg te doen, dus je kan binnenkort beginnen.

Interesse? Mail naar lars@xithing.io.

Software Engineer with a life (and a drive)

Of course you want to work on technical challenges and design simple and beautiful software systems for complex and innovative concepts. That’s why we’re not going to make you join the maintenance team of some software product where you have to force new technologies in just to learn something new. We only build new and innovative systems for our customers, and when they reach the production and maintenance stage, we transfer the maintenance responsibility. That’s how we keep things fresh and challenging.

And of course you are happy to work hard to get things done. But you also like enjoying life. We understand that people perform best if they are happy, healthy, and have a proper work-life balance. So we offer an excellent set of secondary benefits and are happy to discuss anything else you’re looking for!

Who are you

We’re wondering the same thing! We think that you might fit the below profile. If not, don’t worry, you might be the person we don’t know we’ve been looking for.

 • You have at least a couple years of experience developing software systems.
 • You are a team player, or you secretly dislike people but are very good at not making them notice.
 • You appreciate the various areas of Software Engineering that are not coding (such as requirements engineering, testing, architecture), even if you don’t have an interest in doing all those things yourself.
 • You have at least one hobby that is not programming. It’s most likely related to science or crafting, or something geeky.
 • We usually use Python, Docker, Git, ReactJS and React-Native.We hope you’ve at least heard of them.

Who are we

We’re a small team of idealistic technical business analysts and software engineers. We help companies to invent and define their product, to set up their software and product development or get it under control, and to organize their organization and business processes to optimally use software.

What do we offer

Just like everyone else we offer a unique place in a unique company, with unique chances and possibilities. Unlike everyone else we also have ideals that we not only honestly believe in, but have structured our company around.

For instance, we believe in the importance of openness and equality. Why would the boss sit in a separate office if he doesn’t need it for his day-to-day work? And why wouldn’t you be allowed to know how the organization is doing or what your colleagues are earning? We don’t know why either. That’s why everything is completely open; everyone is allowed to see everything and is encouraged to be involved.

Next to that we also believe in the importance of good health, working responsibly and a serious work-life balance. We believe that work fits in everyone's life, but that sometimes something special is necessary. And that the things that people find important should find a place in their work, and should not be bought off with salary. And we believe that people work better when they have the room to also do other things.

That’s why we offer a set of excellent secundary terms of employment:

 • Thirty-six is the new forty: Full-time with us means working 36 hours. Because nobody has time to relax on the weekend.
 • 30 yearly holidays.
 • Flexible working hours and locations.
 • A yearly budget for sports and health activities.

Do you need anything else to fit your work into your life? Let us know, everything can be discussed!

A few more things

Our office is located in Groningen. It would be great if you are as well, but you don’t have to be, as long as you don’t mind to visit regularly.

We have plenty of work, so you’re welcome to start whenever you want.

If you’re interested, feel free to contact me at lars@xithing.io.

Our partners